fbpx

ПОЛИТИКА НА ПРИВАТНОСТ

Заштита на личните податоци на нашите корисници

business proposals
Молиме внимателно прочитајте го ова известување за приватност и колачиња пред да почнете да го користите нашиот веб-сајт. Со користење на нашиот веб-сајт, вие прифаќате следниве услови. Ако не се согласувате со следниве услови, ве молиме забележете дека ви е забрането користењето на овој веб-локација. Овој веб-сајт allsecure.rs, како и другите наши веб-сајтови: allsecure.co.rs, asbg.rs и други, се управуваат од компанијата AllSecure д.о.о. Белград, Теразије 43, 11000 Белград, Србија, МБ: 20042168, ПИБ: 103884814, подоцна “AllSecure”. За сите случаи на термините “наш”, “ние” или “компанија” во рамките на ова известување и во рамките на опциите за пријавување, се смета дека се однесуваат на AllSecure и на сите наши филијали, како што се потребни.

Информации што ги собираме од вас

Вие принципно можете да ја посетите оваа веб-страница без да ни откривате кој сте или да ни давате некои информации за вас. Кога го посетувате нашиот веб-сајт, некои податоци автоматски се зачувуваат на нашите сервери според потребите за управување на системот, статистички цели или за креирање на резервна копија. Овие податоци вклучуваат име на вашиот интернет провајдер, во некои случаи вашата IP адреса, верзија на вашето софтверско пребарувачко средство (браузер), оперативниот компјутерски систем кој бил користен за пристапување до нашиот веб-сајт, веб-сајтот кој го користите за да нè посетите, веб-сајтови кои ги посетувате додека сте во контакт со нас и, ако е применливо во дадената ситуација, сите зборови кои ги користите за да стигнете до нашиот веб-сајт. Во зависност од обстојностите, од овие податоци може да се изведат одредени заклучоци за некои посетители на веб-сајтот. Сепак, во тој контекст не се користат податоци за личност. Овие податоци се користат исклучително откако се анонимно внесени. Доколку ALLSECURE ги пренесе податоците на било кој надворешен давател на услуги, ќе бидат превземени технички или организациски мерки кои гарантираат дека преносот на податоци ќе се изврши во согласност со законот за заштита на податоци. Покрај тоа, постојат делови на оваа интернет-страница каде можеби ќе ни требаат вашите лични информации во конкретна цел, како што е обезбедување на информации кои ви се потребни и во кој случај морате да се регистрирате на нашата интернет-страница. Тоа го правиме преку онлајн форми и секој пат ни ги праќате вашите податоци преку електронска пошта. Информациите што ги собираме од вас може да вклучуваат вашето име и презиме, адреса, телефонски број, факс број или е-пошта. Ќе забележите дека не сте задолжени да ни испратите никакви дополнителни информации што ги бараме и кои не се потребни или објективни да ги бараме за да ви обезбедиме услуги што ги барате. Исто така можеме да собираме информации за вас преку електронска пошта или писмо кои ни ги испраќате. Вашите лични информации ги собираме само ако доброволно одлучите да ги дадете тие податоци или изрично се согласите со тоа. Кога давате таква согласност, ги прифаќате следниве услови за користење. Личните информации што ни ги праќате или кои ги собираме преку оваа интернет-страница може да ги користиме и во следниве цели:
  • Обезбедување на било какви услуги што ни ги барате како што е примање информации за односите со инвеститорите / примероци од нашите годишни извештаи, претплата на услугата за корпоративно емитување преку интернет или услуга за праќање предупредувања преку електронска пошта.
  • Одговор на вашите барања или обработка на вашите барања поврзани со вашите информации.
  • Обезбедување и персонализација на нашите услуги.
Доколку во иднина не сакате да бидеме во контакт со вас, нас информирајте. Доколку доброволно ни доставите податоци за вашата личност, ние нема да ги користиме, обработуваме или пренесуваме надвор од рамките што се дозволени со законот или рамките што ги дефинирате самите во вашата изјава за согласност. Освен тоа, ќе ги обележиме вашите податоци само ако сме должни да направиме тоа на основа на официјална или судска наредба. Сите можни промени во ова известување за приватност ќе бидат објавени на оваа страница. Ова ви овозможува да бидете своевремено информирани за кои податоци ние складираме и како ги собираме и користиме тие податоци.

Безбедност

Превземаме строги физички, електронски и административни мерки за безбедност за да ги заштитиме вашите информации од пристап од неовластени лица, како и од нелегална обработка, случаен губиток, уништување или оштетување како во онлајн, така и во офлајн режим. Ќе ги задржиме вашите информации во разумен период или колку што е законски пропишано. Партнерите на AllSecure кои имаат пристап до вашите податоци за да ви обезбедат одредена услуга на име на AllSecure имаат обврска според договорот да ги држат сите овие податоци во тајност и немаат право да ги користат во други цели. Во некои случаи, ќе биде потребно да ги доставиме вашите барања на нашите филијали. И во тие случаи, вашите податоци ќе бидат третирани како поверливи.

Лични информации за деца

AllSecure не сака да собира податоци за деца под 14 години. Таму каде што е потребно, AllSecure ќе истакне на соодветно место дека децата не треба да им доставуваат на AllSecure информации за нивната личност. Доколку родителите или другите правни старатели откријат дека децата под нивниот надзор имаат доставено информации за личност на AllSecure, бараме овие родители или старатели да не контактираат одма да не се избришат овие информации. Ќе се постараеме веднаш да ги избришеме тие информации. Доколку имате 16 години или помалку, обезбедете дозвола од родителите или старателите пред да ни испратите било какви лични информации. Корисниците кои немаат таква дозвола немаат право да ни испраќаат свои лични информации.

Откривање на лични информации

Генерално, ние не ги споделуваме вашите лични податоци со други, освен ако тоа не е потребно за да го исполниме вашето барање за кое ни ги дадовте информациите (на пример, да го решиме вашето рекламација). Го задржуваме правото да ги откриеме вашите лични податоци кога тоа е законски предвидено или кога сметаме дека откривањето на информации е потребно за заштита на нашите права и/или согласност со судски процес, судска наредба, барање од компетентна институција или било кој обвинителен законски постапок. Доколку тоа не е законски задолжително, не ќе ги споделуваме, продаваме или дистрибуираме било какви информации кои ни ги испративте без вашата согласност. Напокрај, ако нашата компанија се вклучи во заеднички подвиг со други бизнис субјекти или се продаде или се спои со друг бизнис субјект, вашите информации може да бидат откриени на новите бизнис партнери или сопственици. Доколку тоа не е законски задолжително, не ќе ги споделуваме, продаваме или дистрибуираме било какви информации кои ни ги испративте.

Други интернет страници

Нашиот веб-сајт може да содржи линкови до други интернет страници кои се надвор од нашата контрола и не се покриени со ова Известување за приватност и колачиња. Доколку пристапите до други интернет страници преку обезбедените линкови, операторите на овие интернет страници може да собираат информации од вас, кои ќе ги користат според своите политики за приватност, кои може да се разликуваат од нашите. Ви препорачуваме да ги прочитате изјавите за приватност и колачиња и условите и одредбите на било која интернет страница на која пристапувате преку линкови, референци или интерфејси.

Додатоци на Социјални Мрежи

Нашиот интернет сајт може да има додатоци (плагинови) од социјални мрежи: facebook.com, twitter.com, linkedin.com, google.com (“социјални мрежи”). Конкретно, овие можат да бидат додатоци како “Лајк”, “Сподели”, “Ретвит” итн. Ако пристапите на еден од нашите интернет сајтови кој е опремен со овакви додатоци, вашиот интернет пребарувач ќе создаде директна врска со серверот на социјалната мрежа и додатокот ќе биде прикажан на екранот преку комуникација со вашиот пребарувач. Додатокот ќе информира серверот на социјалната мрежа која од нашите интернет сајтови сте го посетиле. Ако имате профил на социјална мрежа и сте најавени на корисничкиот налог, кога ќе посетите нашиот интернет сајт, социјалната мрежа ќе го пренесе овој информација на вашиот кориснички налог на соодветната социјална мрежа. Користејќи ја било која од функциите на додатоците (на пример, кликнување на копчето “Лајк” или оставување на коментар), оваа информација исто така ќе се пренесе на вашиот кориснички налог на социјалната мрежа. Дополнителни информации за собирање и користење на податоци од страна на социјални мрежи за правата и можностите за заштита на вашата приватност во овој контекст може да ги најдете во информациите за заштита на податоци на веб-сајтовите на социјалните мрежи. За да спречите социјалната мрежа да ја поврзе посетата на нашиот интернет сајт со вашиот кориснички налог на социјалната мрежа, мора да се одјавите од налогот пред да го посетите нашиот интернет сајт.
Пренос преку Интернет и Откажување
Со оглед на тоа што интернетот претставува глобално околување, употребата на интернет сајтот за собирање и обработка на лични информации задолжително вклучува пренос на податоци низ светот. Со прегледувањето на овој интернет сајт и електронска комуникација со нас потврдувате и се согласувате дека и ние обработуваме лични информации на овој начин. Иако AllSecure применува разумни мерки за заштита од вируси и други опасни компоненти, природата на интернетот е таква што не може да се обезбеди дека пристапот до интернет сајтот ќе биде без прекини или грешки, или дека овој интернет сајт, неговите сервери или електронската пошта која може да ја испратиме нема да содржи вируси или други опасни компоненти.

Ваши барања и потреби / службеник за заштита на податоци

Ускладените податоци на AllSecure ќе бидат избришани по истек на законскиот рок или по истек на договорниот предвиден рок на складирање, или ако повеќе не се потребни на AllSecure. Вие, разбира се, во секое време можете да барате бришење на податоците што се однесуваат на вас. Исто така, имате право во секое време да го повлечете согласноста која ја дадовте за идни податоци за вашата личност. Во такви случаи, ако имате било која друга желба поврзана со податоците што се однесуваат на вашата личност, Ве молиме да испратите е-пошта на нашата адреса gdpr[at]allsecure.rs. Исто така Ве молиме да нас контактирате на овој начин ако сакате да дознаете дали сме прибавиле некакви податоци за вас и, ако сме, кои се тие податоци. Ќе се потрудиме да веднаш одговориме на вашето прашање.

Контактирајте не

Доколку имате било какви коментари, прашања или барања поврзани со нашата употреба на вашите лични информации или во случај на било какви прашања за ова Известување за приватност и колачиња, контактирајте не преку контакт податоците од страницата Контакт. Ваши прашања се добродојдени, како и било какви предлози кои може да ги имате за ова Известување за приватност и колачиња.
Последна промена: 02/02/2023

Безбедни онлајн плаќања?

Овозможуваме на трговците да примаат плаќања на својата веб-страница и мобилна апликација од купците во Македонија и странство.
Allsecure
Основана во 2001 година, компанијата AllSecure стана глобален провајдер на електронски плаќања, со растечка мрежа на корисници низ цела Европа. Во соработка со водечките регионални и европски банки, ние обезбедуваме услуги за процесирање на плаќања преку најсовремениот платежен гејтвеј на пазарот, сертифициран како PCI level 1. Понудуваме различни поврзани услуги за поддршка и консултации, како и најсовремени решенија за превенција на ризици при плаќањето.
Контакт Инфо
Secured By
pcidss
visasecure
mcidcheck
amexsafekey
dinersprotectbuy
Методи на плаќање
VISA
mastercard
maestro
dinersclub